Slika je množica zgodb, združenih v eno.
Slika je rešitev barvnih, svetlostnih, kompozicijskih enačb.
Slika je vrhunska rešitev čutne enačbe.
Slika je obraz naše popolnosti in nepopolnosti.

Best paintings

Last news

No posts found!